სასწრაფოდ 12 000$ გირვდება 1000კვ მიწის ნაკვეთი ვეძისსში. გირავდება მეპატრონის ცხოვრების უფლებით. რომელიც ყოველთვიურად გადაიხდის სარგებელს, ხოლო ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ კი დააბრუნებს ძირ თანხას 120000$. დამგირავებელთან გაფორმდება ყიდვა ნასყიდ ...