ბინის სრული საცხოვრებელი ფართია 102.65 კვ.მ. სარდაფის ფართი:8.53 კვ.მ. საკუჭნაო საერთო სარგებლობაში 1 მეზობელთან 14 კვ.მ. (მოერთების პერსპექტივით).
ავტოფარეხის გარეშე ბინის ღირებულება 68000 $.
ავტოფარეხი 18.50 კვ.მ. 4000 $
ბინიდა ...