მშენებლობის დასრულების თარიღი: 2022 წლის მე-III კვარტალი