იყიდება ნაკვეთი 8.500მ2 სოფელ დიდინეძში. ნაკვეთი შემოკავებულია მავთულ ბადით. რკინის ჭიშკრით. ნაკვეთშია. თხილი -180 ძ. ფეიხოა-8ძ. კომში-2ძ. მუშმალა-4ძ. ვენახი-2ძ. ატამი-4ძ. ვაშლი-1ძ. ლეღვი-1ძ. ტყემალი-2ძ. წაბლი-1ძ. ვაშლატამა-1ძ. თხმელას ტყე 3000მ2-ზე. ...