ზურაბ ჭავჭვაძის 30 ( პრავდა )

მიშენების პერსპექტივით