იყიდება საოფისე ფართი ნინოშვილის ქუჩაზე. 2 ტიპის დამტკიცებუილი არქიტექტურული პროექტითა და რენდერებით. 1, ე.წ. ეპარტ სასტუმროს პროექტი 2, საოფისე ფართების პროექტი.

(პროექტები მომზადებულია დიზაინ სტუდიო "NUMERO" ს მიერ და შეთანხმებულია ...