28 ნომრიანი სასტუმროს შეთანხმებული პროექტით. ID: 36987