იყიდება 7155 კვმ მიწის ნაკვეთი 1700 კვმდე სასაწყობე ფართის მშენებლობის უფლებით. მშენებლობის უფლება მივიღეთ 04.02.2021 რიცხვში და ძალაშია 2 წლის განმავლობაში. საკადასტრო კოდები 01.19.18.008.045 და 01.19.18.008.046