2107მ2 სსზ, კოეფიციენტი კ2 4,6! კომერციული მშენებლობისათვის! თბილისი მოლთან არმისული, გზასთან ახლოს! ID: 43997