ი ყ ი დ ე ბ ა
მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.11.04.17.063 რომელიც მდებარეობს; თბილისი, ავჭალა "ხელოსნების-ქალაქთან", პერსპექტიულ ადგილზე, სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყებად.
მიწის ნაკვეთი, ოფიციალურად შეადგენს 500კვ/მ. მომიჯნავედ შესაძლებელია მინიმუ ...