იყიდება ივერთუბაში ცენტრალურ გზაზე არასასოლფო სამუერნეო კუთის სამი მიწის ნაკვეთი ერთად ან ცალკე k24.6 გამოდგება სამშენებლოდ ან სხვა ნებისმიერი კომერციული დანიშნიულებისვის
950კვმ
1064კვმ
1092კვმ
01.16.08.008.051
01.16.08 ...