500 კვ/მ ფერმა 6765sq/m მიწით. შეყვანილია დენი, ფერმა შესაძლებელია საწყობადაც გამოიყენოთ, + 3 მხრიდან დაფარული შენობა (დაფარულია დასავლეთის მხრიდან), გადახურულია 100+ კვადრატი მიწა 890,836 კვ/მ 89ha. 9 ჰეტრიან ნაკვეთს არხი კვეთს სადაც შესაძლებელია დი ...