Ავტობნიდან 300 მეტრში გამოიყენება რაიმე საწარმოს ან საწყობის ასაშენებლად დენი არის პერსპექტიული ადგილია

579131930 საკონტაქტო