იყიდება სასწრაფოდ კასპის მუნიციპალიტეტში 75 ჰა ფართობის მიწის ნაკვეთი თრიალეთის ქედის უაღრესად მომგებიან ადგილას, გამორჩეული როგორც საძოვარი, ასევე სათიბი დანიშნულებით. თანამედროვე პერიოდში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ტურისტული მარშრუტების თვალსა ...