კომუნიკაციებით ხედით მშენებლობის ნებართვით …ნაკვეთს ესზღვრება ტყე …..მესაკუთრე