არის შეყვანილი დენი. გაზი და წყალი მიყვანილია აბონენტია დასასმელი.. ცენტრალური გზიდან 300 მეტრში . შემოღობილია და არის 60 კვადრატის სახლის პროექტი. ასევე არის სარწყავი წყალიც ..