მიწის ნაკვეთი მდებარეობში გელათში მაღაროს დასახლებაში მთის ძირში