ჩვენი კომპანია GEINVESTGROUP-ი გთავაზობთ მიწის ნაკვეთებს 400 კვ.მტ -დან 1200 კვ.მტ

აგრეთვე გთავაზობთ ნაკვეთების სამშენებლოდ მომზადებას (დაპროექტებას.

და მშენებლობას უმოკლეს ვადებში და უმაღლესი სტანდარტებითუმაღლესი სტანდარტე ...