ნაკვეთი 4500 კვმ. კვადრატული მეტრის ღირებულება შეძენის დღეს შეადგენს 10 აშშ დოლარს. კანონის შესაბამისად გაცემული საკუთრებაში არსებული მიწა შეტანილია რეესტრში. არ არის მიტოვებული, მზად არის გაშენებისთვის. ასევე, მისგან ერთი ნაკვეთის მეშვეობით იყიდება ...