იყიდება სახნავ სათესი მიწა სოფელ კოდაში 25 კილომეტრში თბილისიდან