სესვსამორას თავზე, 360 ხედებით იდეალური მიწის ნაკვეთია