კომუნიკაციებით მშენებლობის ნებართვით დასახლებულ უბანში…მესაკუთრე