კურორტი ბახმარო დავითიანზე ფიქრის გორასთან, მდინარეზე ხედით.