იყიდება 288 ჰექტარი სასოფლო მიწა წალკის რაიონი საბეჭისში,70 ჰა მოიხნა და დათესილი იყო კარტოფილი,დანარჩენი ნაწილი სათიბია, ნაწილი საძოვარი,ფასი 1ჰა -3000 დოლარი