სიღნაღის რაიონში- ხორნაბუჯი ( ეკუთვნის ბოდბისხევის მიწებს )იყიდება 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი , სახნავი სარწყავ არხთან, და ასევე 11 ჰექტარი ტბა, არის თვეზი სქელშუბლა, კარასი... ტბა იყიდება თევზიT, ნაკვეთზე ამჯამად დათესილია ხორბალი, არის შენობა, რომელშ ...