იყიდება 5 ჰექტარი(50 000კვ.მ) მიწის ნაკვეთი ტაბახმელაში. მოცემულია ინვენტარიზაციის გეგმა

მიწის ნაკვეთების ნუმერაციით და საკადასტრო კოდებით.

იყიდება ერთიანად ID: 54378