იყიდება მიწის ნაკვეთი დედოფლისწყაროში, ს/ფ 1000 ჰა. 300 ჰა.საძოვარი,ფერმით,სახნავი 700 ჰა. ფასი 1ჰა. 6000$ 558 59 69 52