ქირავდება მოქმედი სატრუმრო 1200 კვმ .
25 სასტმრო ნომერი
ეზო / პარკინგი 3,500 კვმ
ქვიშის ფრენბურთის მოედანი
სხვა დამხმარე ნაგებობები
შესაძლებელია შენობის ფუნქციის შეცვლა მაგ.: კლინიკა; ოფისი. ID:9645