ქირავდება სასაწყობო სათავსოები ფართობებით: 150 კვ.მ, 200 კვ.მ და 670 კვ.მ. (იხ. სქემა). სათავსო 670 კვ.მ ფართობით მოიცავს საოფისე ოთახსაც ფართობით 12 კვ.მ. შესაძლებელია სათავსოების იჯარით აღება ცალ-ცალკე ან ერთად.

სათავსოები განთავსებული ...