"მეპატრონესგან - ქირავდება მთაწმინდის პარკის მთავარ გზაზე ,ოქროყანაში 60 კვ.მ. უნივერსალური დანიშნულების კომერციული ფართი. თეთრი კარკასი .სველი წერტილით. ჭერის სიმაღლე - 3,20 მეტრი. (მომავალში ფართის გაზრდის პერსპექტივით.)ფართი გამოდგება, აფთიაქისთვის, მაღაზიისთვის, სილამაზის სალონისთვის, დ.ა.შ...

ფართის უპირატესობები: ფართი ახლოს არის-

• m2 - ის მშენებარე პროექტი „მთაწმინდის პარკთან“

• Okrokana Residence - ის მშენებარე პროექტი „ოქროყანა რეზიდენსი“

• მაღალ ტექნოლოგიური სივრცე - “ტექნოპარკი”

• საბავშვო ბაღი.

მისამართი: ოქროყანა, მთაწმინდის პარკის მთავარ გზაზე ,თბილისის ქუჩა(ახლანდელი რევაზ გაბრიაძე) I შესახვევი N6. საკონტაქტო ტელ: 577450827 ; 555535059

From the owner - 60 sq.m. for rent on the main road of Mtatsminda Park, Okrokana. Universal purpose commercial space. White frame with bathroom. Ceiling height - 3.20 meters. (With the prospect of increasing the space in the future.) The space is suitable for a pharmacy, shop, beauty salon, etc...

Advantages of the space: the space is close to-

• m2 project under construction near ""Mtatsminda Park""

• Okrokana Residence - under construction project ""Okrokana Residence""

• High-tech space - ""Technopark""

• kindergarten.

Address: Okrokana, on the main road of Mtatsminda Park, Tbilisi Street (now Revaz Gabriadze), I lane N6. Contact phone: 577450827; 555535059

От собственника - сдается 60 кв.м на главной дороге парка Мтацминда, Окрокана. Коммерческое помещение универсального назначения. Белый каркас с ванной комнатой. Высота потолка - 3,20 метра. (С перспективой увеличения площади в будущем.) Помещение подойдет под аптеку, магазин, салон красоты и т.д...

Плюсы помещения: помещение близко к-

• Строящийся проект м2 возле «Парка Мтацминда»

• Резиденция Окрокана – строящийся проект «Резиденция Окрокана».

• Пространство высоких технологий – «Технопарк»

• детский сад.

Адрес: Окрокана, на главной дороге парка Мтацминда, улица Тбилисская (ныне Реваза Габриадзе), I переулок N6. Контактный телефон: 577450827; 555535059"