დახურვა

უძრავი ქონების ყიდვამდე გადამოწმება

მომსახურების ფარგლებში შედის საჯარო რეესტრის ამონაწერის განახლება, მოწმდება უძრავი ქონების სამართლებრივი მდგომარეობა: საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვები (ყადაღა, აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა) და მესაკუთრის საკუთრების უფლება, სამართლებრივი მდგომარეობა მოვალეთა რეესტრში. უფლებრივი ნაკლის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება კონსულტაციის გაწევა, თუ რა დოკუმენტაციის წარმოდგენა იქნება საჭირო რეგისტრაციისთვის და რა გავლენას ახდენს აღნიშნული უფლებრივი ნაკლი საკუთრების მართვასა და განკარგვაზე, ხოლო არსებულ სამართელბრივ მგომარეობაზე მომზადდება იურიდიული დასკვნა.

სერვისის ღირებულება

რატომ უნდა შეამოწმოთ უძრავი ქონება შეძენამდე?

გადაფორმების დროს, შესაძლებელია აღმოჩნდეს, რომ:

1

უძრავ ქონებაზე ფიქსირდება საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვები: ყადაღა, აკრძალვა, რეგისტრაციის აკრძალვა და საგადასახადო გირავნობა

2

უძრავი ქონების მესაკუთრე ფიქსირდება მოვალეთა რეესტრში

3

უძრავ ქონება დატვირთულია რაიმე უფლებით ან ვალდებულებით: იპოთეკა, აღნაგობა, სერვიტუტი, იჯარა და სხვა

4

ქონებას ასხვისებს არაუფლებამოსილი პირი

როგორ შევამოწმო უძრავი ქონება?

გაიგე უძრავი ქონების შესახებ დეტალური ინფორმაცია და მიიღე ჩვენი იურისტების კონსულტაცია.

ნაბიჯი1

შეავსე განაცხადი

ნაბიჯი2

ჩვენ გადავამოწმებთ მონაცემებს

ნაბიჯი3

მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას