უძრავი ქონების ყიდვამდე გადამოწმება

ყიდვამდე გადამოწმების სერვისით ქონების სამართლებრივ მდგომარეობას შეამოწმებთ, როგორიცაა, საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვები და მესაკუთრის საკუთრების უფლება. უფლებრივი ნაკლის არსებობის შემთხვევაში, გაგიწევთ კონსულტაციას, არსებულ სამართლებრივ მგომარეობაზე კი მომზადდება იურიდიული დასკვნა.

სერვისის ღირებულება

რატომ უნდა შეამოწმო უძრავი ქონება

გადაფორმების დროს, შესაძლებელია აღმოჩნდეს, რომ:

1

შესაძლოა, ქონებას ყადაღა, აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა ან რეგისტრაციის აკრძალვა ჰქონდეს

2

დასაშვებია, რომ ქონების მეპატრონე მოვალეთა რეესტრში დაფიქსირდეს

3

არსებობს რისკი, რომ ქონება დატვირთული იყოს ვალდებულებით, როგორიცაა იპოთეკა, აღნაგობა, სერვიტუტი, იჯარა

4

შესაძლოა, ქონება არაუფლებამოსილმა პირმა გაასხვისოს

როგორ შევამოწმო უძრავი ქონება

ნაბიჯი1

შეავსე განაცხადი

ნაბიჯი2

დაელოდე მონაცემების გადამოწმებას

ნაბიჯი3

მიიღე დეატალური ინფორმაცია