დახურვა

სერვისის ღირებულება

რატომ უნდა შეამოწმოთ უძრავი ქონება შეძენამდე?

გადაფორმების დროს, შესაძლებელია აღმოჩნდეს, რომ:

1

უძრავ ქონებაზე ფიქსირდება საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვები: ყადაღა, აკრძალვა, რეგისტრაციის აკრძალვა და საგადასახადო გირავნობა

2

უძრავი ქონების მესაკუთრე ფიქსირდება მოვალეთა რეესტრში

3

უძრავ ქონება დატვირთულია რაიმე უფლებით ან ვალდებულებით: იპოთეკა, აღნაგობა, სერვიტუტი, იჯარა და სხვა

4

ქონებას ასხვისებს არაუფლებამოსილი პირი

როგორ შევამოწმო უძრავი ქონება?

გაიგე უძრავი ქონების შესახებ დეტალური ინფორმაცია და მიიღე ჩვენი იურისტების კონსულტაცია.

ნაბიჯი1

შეავსე განაცხადი

ნაბიჯი2

ჩვენ გადავამოწმებთ მონაცემებს

ნაბიჯი3

მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას