გირავდება ბინა მეპატრონის ცხოვრების უფლებით.
ყოველთვიურად თქვენი შემოსავალი განისაზღვრება მთლიანი თანხის 3$_ით რაც შეადგენს 420$_ს.
შესაძლებელია მთიანი სარგებლის ერთიანად აღება.
ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე ბინა გაფორმდება თქვენზე. ...