სახლი იყიდება ავეჯიანად ან სურვილის შემთხვევაში უავეჯოდ.