დასრულებულ, ჩაბარებულ კორპუსში Riga Plaza - პრესტიჟულ უბანში  ID: 26921