გარდაბანი ,აღმაშენებლის 2 ა ( ყოფილი საერთო საცხოვრებელი)