ვყიდო არქი მიხიანის კორპუში საკუთარ ბინას მაკლეერი არ ვარ

I am not a McLean to buy my own apartment in the Michiani building