5510410031 ბნას აკლია კარებები ლამონატი ბინას აქვს ცალკე სამზარეულო