ნულ სართულზე არის საწარმო, რომელიც უკვე გაქირავებულია გრძელი ვადით 3000$-ად ID: 35445