ikideba komerciuli farti vakeshi pixelshi chavchavadzeze amjamad gaqiravebulia 400$ad da funqcionirebs tansacmlis magazia boutice.tel 599292228 fasi 60000$