სააქციონერო საზოგადოება „სამგორი 2000“ ყიდის იურიდიულად უნაკლო 1 ჰა (10 000 კვ.მ) მიწას მასზე არსებული სამი შენობა-ნაგებობით. ერთი არის ადმინისტრაციული, ანუ საოფისე 3 სართულიანი შენობა 1730 კვ.მ ფართით, მეორეა საწარმოო 3 სართულიანი შენობა 2920 კვ.მ ფ ...