ყვარლის რაიონში, ახალსოფელსა და თხილისწყაროს ტერიტორიაზე იყიდება სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი . მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობი არის: 487 740.00 კვ.მ. მათ შორის: 75 437.00 კვ.მ. ვენახები, განსხვავებული ტიპის ღვინისთვის. 229 598.00 კვ.მ. თხილის პლანტაცია, 175 636.00 კვ.მ. თავისუფალი მიწის ნაკვეთი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის. ამავე ტერიტორიაზე რომელიც ეკუთვნის სოფელ თხილისწყაროს, 7069კვ.მ მიწის ნაკვეთის 1/3 გაშენებულია ვენახი. ასევე შენობა # 1 საერთო ფართობი 98.40 კვ.მ. რომელიც გამოიყენება ოფისად. შენობა # 2 საერთო ფართობის 1003.70 კვ.მ. რომელშიც განთავსებულია, რესტორანი, სასტუმრო და მარანი. id:8047