ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი:საკუთრება, ნაკვეთის ფუნქცია: სასოფლო-სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი 2500.00 კვ.მ; საკადასტრო კოდი: 81.02.04.843