იყიდება მნიწის ნააკვეთი დიდ დიღომში ამერიკულ სოფელთან ს/კ 01.72.14.014.19