ყიდება 1200 კვმ მიწს ნაკვეთი დიდიღომში იყიდება ერთიანად არის 4 მიწად დამიჯნული მაგრამ ვყიდი ერთად
01.72.14.065.030
01.72.14.065.027
01.72.14.065.028
01.72.14.065.029