მიწის საერთო ფართი ს/კ არის 1300კვ.მ და იყიდება 450 კვ.მ