იყიდება რაჭაში, შაორთან მიწის ნაკვეთი,
შეგიზლიათ ჩადგათ კოტეჯი, მიმდებარეთ არის უკვე კოტეჯი, არის კომუნიკაციების ელეტრო ენერგიის გამოყვანის საშუალებაც.