პერსპექტივაა დიდი აქვს ადგილს გენ-გეგმა შედგენილია.გვერდზე მჟავე წყლებია.კარგი პროექტი კეთდება წელს(ფოტო მითითებულია აქ რაც კეთდება სასტუმრო კომპლექსი.მესაკუთრეა სახელმწიფო.)ეს ნაკვეთი მდებარეობს ზუსტად 200მეტრში.კობი გუდაურის გვირაბი დასრულდება 2 წე ...