იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი. არის თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ ბორბალოში, ასფალტიანი გზიდან 300 მეტრში, იყიდება 3 ჰექტარი. ნაკვეთის მდებარეობა მისაღებია საწარმოო დანიშნულებისთვის ან სასაწყობე შენობანაგებობის განსათავსებლად. ასევე სახნავსათ ...