იყიდება არასასოლფო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი რუსთავში შესძლებელია გაყოფა

ს/კ 02.07.01.778