კიკეთში კომუნიკაციებით ესაზღვრება ტყე ხედით ორი მხრიდან გზა აქვს მშენებლობის ნებართვით….. მესაკუთრე